Vol.097嫩模何嘉颖私房真空吊带粉色连体衣秀婀娜身材撩人诱惑[66P]_何嘉颖_画语界

Vol.097嫩模何嘉颖私房真空吊带粉色连体衣秀婀娜身材撩人诱惑[66P]_何嘉颖_画语界

每服四钱,生姜三片,水一盏,煎七分服。元素曰∶苦、甘、辛,阴中微阳。

伏雄黄、丹砂、蓬砂及盐。叶似萝摩,两叶相对。

遇有患者,取为末一钱,入盐八分,水一盏,煎八分服,压下阴毒,如猪血相似,再进一服。审其手足冷者,轻则用汤,甚则用丸,重则用膏,候手足暖,阳气回,即为佳也。

乘热杵罗为末,醋面糊丸梧子大。 不尔则子肠出,即以此膏涂顶,则肠自入也。

 以喘满者,为实;不喘者,为虚。 水服半钱,日二服。

叶中抽茎,似萱草茎而强硬。枝少而花繁,一枝数萼。

Leave a Reply